Notiser

Grafiska Sällskapets styrelse och arbetsgrupper

Fr.o.m. årsmötet 2017

Styrelse
[email protected]
Göran Boardy – ordförande
Cecilia Enberg – vice ordförande
Ulla-Carin Winter – ordinarie/sekreterare
[email protected]                                                                                          Susan Gillhög – ordinarie/kassör
Bo Ganarp – ordinarie
Barbro Christoffersson – suppleant
Nic Langedoen – suppleant
Ina Jansson – ekonomisk rådgivare, adjungerad till styrelsen

Revisorer
Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden 1 år
Ann Louise Bilcher – ordinarie
Annika van Belkom – ordinarie
Olle Halvars – suppleant
Maev Lenaghan – suppleant
Bo Ganarp – styrelserepresentant

Gallerigruppen
[email protected]
Lott Alfreds
Eva Maria Ern
Björn Sundström och Katarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant

Valberedningen
Vakant – ordinarie, sammankallande
Vakant – ordinarie
Vakant – suppleant

Regionombud
Norr – Kristina Wrang
Väst – Carina Fihn
Syd – Ewa Berg

Klubbmästare
Nina Kerola
Eva Spikbacka

Grafiknytt
[email protected]
Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare
Kristina Schollin-Borg – grafisk design
Sekreteraren – styrelserepresentant

Hemsidan
[email protected]
Lisa Larsson
Pär Sundling
Göran Boardy – styrelserepresentant

Grafikverkstaden
Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstan
Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine
[email protected]
Björn och Britt Krestesen

Programgruppen
Vakant

 

Lämna en kommentar