Reportage

Supermarket artfair 2017

Supermarket artfair är en internationell mässa för konstnärsägda gallerier.
Deltagare i Grafik i Väst och Grafiska Sällskapets utställning var konstnärer Eric Maiers Saline, Michael Bergman, Clair Hannicq, Jakob Leijonhielm, Rebecca Jansson och Maria Erikson.
Grafik i Väst och Grafiska Sällskapet gjorde som tidigare år när vi deltog på supermarket artfair och delade samma utställningsyta. Upplägget för detta år var att ta med en risograf  till Stockholm för att på plats få en levande tillverkning av tryckkonst.

Vad är då en risograf? Snabbt sammanfattat så är det en japansk kopiator samt skrivare från 80-talet. Det som skiljer en risograf från en vanlig skrivare och kopiator är att risografen ger dig en större möjlighet att göra olika toner i separata färger. Dessutom så har risogafen endast möjlighet att trycka en färg åt gången, då dess olika färger finns i cylindrar som du själv måste ta ut och byta då du behöver en ny färg. Detta betyder att för att få ett flerfärgstryck så blir det en process som närmast kan liknas vid serigrafi eller screentryck, då du måste förhålla dig till de olika färglagrens placering för att få en lyckad passning och ett lyckat motiv.
Färgen i cylindrarna är sojabaserad och därför inte skadlig för den som arbetar med sina tryck vilket gör arbetet betydligt lättare då allt sker för hand när det gäller bytet och problematik med maskineriet i risografen. Problem som visade sig vara omöjliga att undvika under de fem dagar vi tryckte på plats i Stockholm.

Onsdag 22 mars

Dagen innan (tisdag kväll) hade deltagarna från Göteborg, Jakob, Michael och Erik packat Göran Boardys pickup med risografen, färgcylindrar, papper, handtryckpress, bord och diverse material som vi skulle komma att behöva i Stockholm.
Avresa skedde kl 05:30 på onsdag morgon. Ca klockan 13.00 befann vi oss på Telefonplan i Stockholm och började packa upp vår utrustning ur Görans bil.
Vi startade risografen och började trycka upp risografen med att trycka bokstäver i A4 storlek för att skriva de två galleriernas namn på vår utställningsyta.
Till både Jakob och Michaels glädje fungerade risografen felfritt under denna dag som också var en så kallad pressvisningsdag då de olika gallerierna ska ha chans och tid att titta på varandras konst. Detta är också en dag då media tar del av utställningen och dokumenterar. Clair anslöt även till tryckbåset denna dag.

Torsdag 23 mars

Detta var första dagen som Supermarket öppnade dörrarna för allmänheten.
Tryckprocessen var i full gång och de olika deltagarna experimenterade med risografens olika möjligheter. Michael gjorde tryck där han blandade högtryck med olja och risograftryck. Clair letade efter perfekta nyanser i svärta till ett projekt med storskaliga mörka hav tryckta på A4. Jakob började försöka sig på flerfärgstryck.

Fredag 24 mars

Alla deltagarna hade nu anlänt till båset och det var stor aktivitet både i tryck och i allmänhetens intresse för processerna som förlöpte där. Denna dag var mycket produktiv och bra tills det att risografen gick sönder fram mot kvällen. Det var med en känsla av uppgivenhet deltagarna lämnade utställningen eftersom det kändes hopplöst att försöka laga en maskin på plats under pågående utställning.

Lördag 25 mars

Mirakulöst nog lyckades Michael och Erik laga/justera risografen under de första timmarna av lördagen. Det väldigt positiva med den här typen av äldre maskiner är att den likt en gammal bil kan visa felkommandon som ganska lätt går att åtgärda med ren envishet och handkraft.
Insikten om att risografen har en väldig förmåga att signalera när den var i behov av service invärtes. Så som att gummiband som drev olika kugghjul eller papper som fastnat eller färg som klistrat igen olika funktioner gav oss en stor respekt för ett så praktiskt och tacksamt redskap. Ren japansk effektivitet!

Söndag 26 mars

Detta var den sista dagen av tryckande, men alla deltagare hade på något sätt lärt sig en del om risografen under veckans gång och bytte av varandra på löpande band. Det var en minst sagt lärorik vecka. Dels praktiskt hur maskinen fungerar och rent teknikmässigt när det kommer till trycken och de olika tonlägena som fanns att jobba med. Det var också ett väldigt bra och intresserad skara av människor som med alla sina förmågor tillförde något till processen.
Strax innan stängning lastade vi Görans pickup och begav oss hem till Göteborg igen.

 

Lämna en kommentar