Notiser

Hej, du ställer ut Ann-Charlotte Enocksson

Konstnärer som ställer ut just nu svarar på några frågor som ett sätt att presentera sin utställning.

 

Hej Anne-Charlotte Enocksson, du ställer ut på Grafik i Väst nu, berätta lite om din utställning.

Jag ställer ut på Grafik i Väst, i Göteborg. Galleriet består av ett rum med ett litet fönster som har ett fönstervalv. Rummet har fina proportioner och bra storlek för en fokuserad utställning.
Jag har arbetat fram denna utställning och de flesta bilderna till just detta rum.

Vad ser man?

Jag visar är en komplex och kraftfull rörelse, som hänger ihop och fyller rummet. För mig är tydligt att något tar form, något växer fram. Varje bild och objekt visar delar av detta förlopp och de kan var och en ses som öppningar in till det som pågår. Det är i bilden det blir synligt.
Flera av mina bilder är tryckta utan färg, och ibland kombinerar jag dessa tryck med att teckna
Dessa s.k. blindtryck, utan färg, får ett särskilt uttryck som intresserar mig mycket. När jag använder färg så arbetar jag mycket med att få fram skiftningar och nyanser som bara kan att kan anas och jag trycker ibland med färg som är så tjock och full av fernissa att den behöver veckor för att torka. Under arbetet med utställningen har jag lagt granris på golvet i min ateljé, nu på utställningen ligger det granbarr på ett podium i mitten av rummet. Jag ville ha med den delen av verkligheten i utställningsrummet.

Har du någon titel, berätta om den.

Det finns ingen titel på utställningen bara några textrader, de står på vernissagekortet, och är tänkta att fungera som en ingång:

I skogen har jag mitt minne.
I skogen växer mitt språk fram.
Det som bär blir synligt i repetitionerna, i klangerna, i förskjutningarna.

Vad för teknik, material och verktyg använder du?

Jag arbetar med papper och kartong i olika tjocklekar, i mindre bitar som jag limmar och bygger i olika former. Ibland blir de objekt som får finnas i sin egen rätt, ibland använder jag dem som underlag för tryck, de blir en slags mallar. Jag arbetar med dem i en stor grafikpress, ofta trycker jag utan färg, men ibland även med färg, sedan tecknar jag, och ibland målar jag också på mina tryck.

Vad har du tänkt på under arbetsprocessen, och hur ser processen ut?

Denna arbetsprocess innebär att jag arbetar på flera olika sätt, runt det jag vill fånga och jag upplever att jag når det från olika håll, med hjälp av de olika uttrycken.

Jag arbetar på samma sätt på ett inre plan, min konstnärliga process bygger på detta växelspel mellan den yttre och den inre delen av processen.
Det som har format mitt konstnärskap mer än något annat är tidiga upplevelser av naturen, av att vara i naturen. Jag har ett stort behov, nästan fysiskt av att vara nära naturen.

Vilka är dina inspirationskällor? (i stort och smått)

Jag är intresserad av musik, ljud och film, periodvis läser jag mycket och jag upplever att det finns paralleller mellan olika konstnärliga uttryck.

Säg något som var svårt eller tog mycket tid att göra eller lösa.

Svårigheten är, som jag upplever det, alltid pengar, till att hyra ateljé, att hyra grafikverkstad och att köpa det material som behövs. Det är pengar som är problemet, tid skaffar jag mig alltid på något sätt och drivkraften att skapa har alltid varit stark.

Säg något som var lätt och lustfyllt att göra.

Allt arbete i ateljén är roligt, lätt och lustfyllt. Att kunna ägna sig åt sitt arbete i ateljén, under långa perioder, det är den ideala tillvaron för mig.

 

 

 

Lämna en kommentar