Notiser

Hej, du ställer ut…Mari Vedin Laaksonen

Hej, du ställer ut på Grafiska sällskapet i Stockholm nu, berätta lite om din utställning.

Jag försöker beröra och få människor att reflektera. Det är inte självklart att hitta fram till ett visuellt språk, som medger öppna samtal och tankar om klimat, konflikt och oundvikliga folkströmningar. Jag försöker.

Vad ser man?

Du ser en båt dom jag har applicerat träsnitt på. Båten är en symbol. Trycken är gjorda på internationella tidningar.

Du ser objekt på väggen som påminner oss om tidens gång. I objekten har jag följt årsringarna genom att rista  fram det ursprungliga mönstret.

Du ser ett tyg, Nattens ansikte, som belyser tragedierna som utspelar sig i världens vatten.

Har du någon titel, berätta om den.

Titeln på utställningen är, Spår i tiden med underrubrik, Hållbar framtid. I utställningen finns en katalog att tillgå som belyser sammanhanget.

Vad för teknik, material och verktyg använder du?

Teknikerna är träsnitt och textil printing utifrån dator bearbetad blyertsteckning.

Vad har du tänkt på under arbetsprocessen, och hur ser processen ut?

I början ville jag bara arbeta med den mycket vackra naturen som finns här i Jämtland. Hålla den kvar. Jag tänkte högt: Ser ni inte hur fantastiskt vi har det! Var rädd om den, var rädd om djuren och människorna. Men sen förstod jag att det inte räckte för mig i mitt sökande efter de viktiga samtalen. Jag har varit tvungen att ta in det som känns tungt. Jag känner oro över allt som händer. Människor dör av orent vatten, oren luft och av riktade vapen. Människor flyr.

Vilka är dina inspirationskällor? (i stort och smått)

Min inspirationskälla är vår natur, resor och samtal med med människor.

Säg något som var svårt eller tog mycket tid att göra eller lösa.

Det är svårt och tungt att försöka hitta ett uttryck för tunga frågor. Allt annat känns så mycket lättare.

Säg något som var lätt och lustfyllt att göra.

Att till slut – finna formen, formerna, linjerna för uttrycken känns alltid befriande.

 

 

Lämna en kommentar