Notiser

Mirror exhibitions

Chrysalis Arts är en organisation i norra Yorkshire som stödjer konstnärer i regionen genom olika projekt. Organisationen har i sin tur stöd av framför allt Arts Council i England. Under senare år har man försökt öppna upp för internationella kontakter och våren 2013 bjöds Ålgården, Borås in till ett möte i Harrogate tillsammans med Ratamo Printmaking Centre, Jyväskyllä och Highland Print Studio, Inverness. Olika möjligheter till Artist in Residency vistelser presenterades och ett antal lokala konstnärer besöktes. Planer på ett gemensamt utställningsprojekt började också ta form. Frågorna var många: vilka utställningslokaler fanns att tillgå, hur många konstnärer skulle bjudas in, vilka begränsningar i storlek och antal blad, vilka tekniker skulle accepteras, namn på utställningen och när skulle den vara? Många frågor blev hängande i luften men så småningom tog projektet form och det beslutades att varje deltagarland skulle representeras med 10 grafiker som fick lämna in bilder storlek A3 – A1 eller grafikobjekt. Det skulle vara helt nya bilder i en upplaga om minst fyra. Titeln på utställningen blev Mirror Images med underrubriken plats och identitet.

Den 8 maj hade så tre olika utställningar; i England, Finland och Sverige (Skottland visar utställningen senare i höst), med identiskt bildmaterial, vernissage samtidigt. Via Skype kunde ett gemensamt öppnande ske. Jag hade förmånen att få deltaga på vernissagen i Danby. Den var en välbesökt  tillställning och det minglades till toner från harpa.  I samband med  utställningen arrangerade Chrysalis Arts också en rad olika aktiviteter bl a för barn och olika workshops, runt om i Yorkshire. Som ett led i det blev jag även inbjuden att hålla  ett ”artist talk” för några intresserade grafiker i Thirsk.

Christina Lindeberg

www.chrysalisarts.com

 

 

Lämna en kommentar