Reportage

Makeready For Book Arts

Makeready For Book Arts: Letterpress printing and artists’ books around the globe.

 

Detta var rubriken på en offentlig föreläsning, som konstnären Angie Butler höll i Grafikverkstan Godsmagasinet den 23 maj i år. Föreläsningen ingick i vår seminariehelg med ”konst i bokform” som tema och med fokus på just letterpress (boktryck alltså). Tio inbjudna konstnärer medverkade och ytterligare några entusiaster deltog hela helgen. Idén till seminariet fick jag när jag läste om Angie Butlers pågående forskningsprojekt på UWE (University of the West of England), där hon på olika sätt kartlägger och undersöker hur boktrycket som teknik har utvecklats och används av samtida konstnärer. Jag har svårt att tänka mig att ämnet skulle komma upp på någon av högskolorna i Sverige, så därför kändes det extra spännande att få ta del av hennes arbete, samtidigt som hon på det här sättet fick möjlighet att få inblick i vad vi håller på med här i Sverige. Tanken var också att i seminarieform skapa möjligheter för oss alla att utbyta erfarenheter och att skapa en plattform för tänkbara samarbeten framöver.

Medverkande var Göta Svensson (Tryckkammaren), Richard Årlin (Stigbergets Stamp & Press), Markus Sjöborg (Holland Press), Åsa Andersson, Anders Gudmundsson, Carina Fihn, Monica Langwe (Langwe Bokbinderi), Jim Berggren (Bolaget Vardagsbilder), Beata Berggren (Chateaux och Korrex förlag) och så jag själv, Lina Nordenström (GG).

Bredden och variationsrikedomen när det gäller olika infallsvinklar på temat var fascinerande! Alla hade förberett någonting att delge gruppen. Smittande hantverksglädje, presentationer av olika bokprojekt, forskning kring bokbinderimetoder, reserapport om japansk papperstillverkning med andliga dimensioner, boktryck i monumentalformat, poesiutgivning, gjutning av blytyper och klichétillverkning med 3D-printer. Dessutom en filosofisk utvikning med rika associationsbanor kring boken som rum. Hantverk, teknik, filosofi och andlighet – allt i en inramning av god mat och dryck, som Lars Nyberg stod för.

För Angie Butler, som aldrig hade varit i Sverige tidigare, förstod jag att Uttersbergsvistelsen blev en omtumlande upplevelse. Inte bara för att det är en liten by mitt i Bergslagsskogen, som under årens lopp förvandlats till ett konstcentrum där grafiken finns i fokus, utan också för att de svenska förhållandena när det gäller artists books skiljer sig i så hög utsträckning från den brittisk/amerikanska konstscenens. Hennes föreläsning kretsade bland annat kring de möjligheter för arbete med boktryck och bokbinderi, som finns på Minnesota Center for Book Arts (MCBA), som varit förebild för det relativt nystartade London Centre for Book Arts (LCBA). Konstnärsverkstäder för bokhantverk som dessa, tillsammans med den rad av olika bokmässor med inriktning på self publishing och artists books som finns i både England och USA, gör givetvis att klimatet för konst i bokform på alla sätt ser helt annorlunda ut där än i Sverige.

Jag tror att vi alla kände oss ganska omtumlade när helgen var över – många intryck att bearbeta, mycket att smälta – men jag är övertygad om att helgens erfarenheter har sått frön på olika sätt, så att vi kommer att få se en uppföljning framöver. Kanske i form av nya samarbeten, kanske i form av fler seminarier?

Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet

Lämna en kommentar