Notiser

Monotypi workshop i Västerås Kollektivverkstad

Anne-Lie Larsson Ljung har lett en workshop i monotypi vid Konstnärernas Kollektivverkstad i Västerås under maj 2023. Utbildningen var en del av ett större projekt ”Lära – Göra – Visa” som verkstaden driver med medel från Region Västmanlands Resurscentrum för konst som skall stärka konstområdet i hela Västmanland.

I utbildningen, som var i tre dagar, fick deltagarna arbeta med monotypi på tre underlag: torrnålsplast, koppar och kartong. Ett av målen i projektet var att införa arbete som är lösningsmedelfritt med tanke på kommande krav att konstnärer och verkstäder behöver gå i en riktning att arbeta lösningsmedelsfritt. 

Anne-Lie Larsson Ljung säger att hon är mycket glad att KKV i Västerås valde henne som lärare. Hon har en lång erfarenhet att arbeta med grafik och speciellt monotypi, likväl som hon sedan flera år är lärare vid Västerås Konstskola. Christer Törnkvist, som är ansvarig för grafikverkstaden, säger att vi var väldigt noga med att hitta en lämplig lärare som uppfyllde våra krav som formulerats i projektet. 

Workshopen avslutades med en gemensam diskussion där deltagarna presenterade sina arbeten. På frågan om vilket underlag dom tror att dom kommer arbeta vidare med hade deltagare olika åsikter vad som gav dom en möjlighet att uttrycka sitt konstnärskap. Den gemensamma åsikten var att dom alla var mycket nöjda med workshopen och grafikens möjligheter.

2023-05-23 Christer Törnkvist

Lämna en kommentar