Reportage

Akureyri, Island 2015

 

Under hösten 2014 fick Grafiska Sällskapets styrelse en förfrågan från Isländska grafiker. Man undersökte intresset för att delta i en gemensam nordisk grafikutställning under hösten 2015. Islänningarna planerade att resa runt för att möta representanter för de olika nordiska grafikorganisationerna. Med ”Norden” menade man Danmark, Färöarna, Grönland, Norge, Finland, Danmark, Sverige och Island, förstås.

I mars 2015 träffade vi Guðmundur Ármann Sigurjónsson från Akureyri. Vid detta möte framförde Guðmundur frågan om vi var intresserade av att delta i en gemensam grafikutställning i Akureyri i oktober 2015. Det lät ju hur bra som helst så vi sa JA naturligtvis. Diskussionen fortsatte med olika framtida scenarier kring bl.a. ett tätare nordiskt samarbete. GS styrelse framkastade idén att kanske omvandla den svenska Grafiktriennalen till en gemensam nordisk dito istället. Detta mottogs med stor entusiasm. Men mer än så kunde ju inte sägas i detta skede.

Vid ett extra möte beslöt granskningsnämnden att Maria Lagerborg, Arnold Hagström, Ellen Cronholm och Tomas Colbengtson skulle representera GS i Akureyri i oktober.

I den e-post-konversation som sedan följde fick vi rapporter om hur mötena fortskridit i de övriga länderna och inbjudan att skicka representanter till ett samtal om vidare nordiskt samarbete som skulle hållas i samband med att utställningen öppnades. GS styrelse beslöt att skicka ordföraren Göran Boardy och sekreteraren Ulla-Carin Winter till detta möte.

Vi flög till Island och Akureyri 23 oktober. Guðmundur mötte oss på flygplatsen och körde oss till hotellet. Han pekade och berättade på väg in till stan. 18000 invånare längst söderut i en fjord, med höga bergssidor på bägge sidor. I Akureyri finns konstmuseum, teater, konserthus och allt man kan önska av kultur. En lång historia av isolering och självtillit gör att man ser till att vara självförsörjande.

Dagen efter, lördag, samlades vi, representanter för de nordiska grafikorganisationerna i Akureyris äldsta hus. Förmiddagen ägnades åt diskussioner kring grafikens situation i respektive länder och frågan om hur och om vi ska arrangera en gemensam nordisk triennal 2018. Det var inte särskilt svårt att komma överens. En överenskommelse formulerades som undertecknades där samtliga förklarade sig villiga att vara med i ett sådant arbete. Inga detaljer spikades utom att varje organisation skall utse en lämplig person att ingå i den arbetsgrupp som får i uppdrag att förbereda denna Nordiska triennal. Att det är en triennal råder ingen tvekan om eftersom det 2018 har gått tre år sedan denna utställning i Akureyri.

På eftermiddagen var det dags att åka till Konstmuséet och inviga utställningen. Muséets chef, borgmästaren och Grafiska Sällskapets ordförande höll varsitt kort tal. Och så var det officiellt invigt. Väldigt mycket folk kom trots ortens litenhet!

Det blev ett vimmel och ett mingel.

Senare på kvällen bjöds vi alla representanter och konstnärer på stor middag på hotellet. God mat och trevligt sällskap.

Söndagen ägnades åt en gemensam bussutflykt till Godafoss ”Gudarnas Fors”. Där uppe låg snön och det yrde snö i luften. Forsen brusade och forsade sitt mäktiga flöde från Vattnajökull. Alldeles blågrönt! Och bussfärden genom det vintriga landskapet rönte många Åhhh! och Wow! från oss som inte är vana vid det Isländska ladskapet.

 

Tre priser, som innebär arbetsvistelse och utställning i Akureyri respektive Reykjavik, delades ut senare under utställningen. Tomas Colbengtson blev en av pristagarna.

Foto: Margret Elfa Jonsdottir

 

 

 

2 kommentarer

  • Hej! När Sigmundur Armann Sigurjonsson studerade på Valand i Göteborg i slutet av 60-talet blev jag under hans tid hans lärare i svenska. Jag fick en fin grafisk bild av honom och skulle nu gärna vilja komma i kontakt med honom. Postadress?

  • Akureyri also has a friendship city arrangement with Denver, Colorado, USA, with Icelandic citizen Sverrir Ragnarsson serving on the Board of Denver Sister Cities International since January 2017.

Lämna en kommentar