Reportage

Art Camp 2018

För fjärde sommaren i rad har Grafiska Sällskapet deltagit i Art Camp på Husby Gård under sommarlovet för barn från 10 år och uppåt, boende i stadsdelen Husby/Kista. Aktiviteten är gratis och bedrivs i form av drop-in, ingen föranmälan krävs. Grafiska Sällskapet har ansvarat för skapande i grafikverkstaden. Demokrati, antirasism och barns rättigheter kom att bli innehållet i det som barnen skapade i verkstäderna. Under Art Camps andra dag upptäckte vi att någon hade sprejat ”Save the white race” på en parkbänk utmed gångvägen från centrum till Husby Gård. Klottret anmäldes och dagen därpå var det borttaget, vilket också ger en förståelse för att man kan påverka.

Den klottrade bänken blev en utgångspunkt för oss att skapa motbilder med antirasistiska och medmänskliga budskap på just en parkbänk i form av tryck. Vilket kändes angeläget och positivt för barnen och ungdomarna att få bearbeta och uttrycka. Vi har också pratat om FN:s barnkonvention och barns rättigheter. Ett gemensamt verk kring punkt nr 28 i barnkonventionen gjordes. Art Camp avslutades med en utställning på Husby gård till vilken föräldrar och övriga intresserade besökte. En utställning med grafiken är genomförd i Moriska rummet på Grafiska Sällskapets galleri i samband med att galleriet öppnat för säsongen nu i september.

Olika aktörer, biblioteket, Fryshuset, Folkets Hus, Mitt i Prickteatern och förskolor i stadsdelen Husby/Kista kommer under slutet av sommaren och hösten 2018, i olika former arbeta med barns och ungdomars tankar kring demokrati. Hela projektet kommer att visas i en utställning i Husby konsthall, med invigning den 19 oktober.

Art Camp genomförs med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Ulla-Carin Winter

 

Lämna en kommentar