Reportage

En grafisk resa genom Europa

Jag beslutade mig för att ta ett sabbatsår från mitt arbete som lärare, lämnade min hemstad Weissenfels i Tyskland och for med pennor, papper och färger genom olika landskap, kulturområden och verkstäder i Europa. Jag kände att jag behövde ett avbrott och en chans att experimentera. En möjlighet att få nya impulser och att dela mina erfarenheter med andra.
Weißenfels var inte bara start- och slutpunkten på min resa utan också centrum från vilket jag rörde mig längs periferin från söder till norr – från Wien till Basel, sedan in i bergen och dalarna i Ticino, via Amsterdam, Odense och till Borås i Sverige.

Innan jag började mitt arbete som gästkonstnär i fyra olika verkstäder bestämde jag mig för att studera de stora grafiska mästarna i konsthistorien. I Albertina i Wien, som rymmer världens största grafiska samling med cirka 65 000 grafiska blad, kunde jag studera originaltryck och teckningar nästan dagligen under en månads tid. Alexandra Iby var en utmärkt handledare under dessa studier och gjorde det till och med möjligt för mig att se tryckblock från Albrecht Dürers verkstad.

Trycktekniken, som har en lång tradition här i centrala Tyskland och som blomstrade genom reformationen, ledde mig inte till tryckerier i städer som det en gång reformerade Basel och det kalvinistiska Amsterdam eller lutherska länder som Danmark och Sverige av en slump. Det är här som grafiken har djupa rötter.

Speciellt i de nordiska länderna finns det märkbart fler grafiska verkstäder som också har bostäder för konstnärer och som har ett väl utbyggt nätverk sinsemellan. Detta visar på ett ambitiöst förhållningssätt till grafik och en estetisk medvetenhet som är bredare bland allmänheten. Det gör det möjligt för fria och oberoende artister att använda verkstäder utanför akademierna. I tryckverkstäder som måste försörja sig själva och förlita sig på kommunernas stöd måste konstnärerna organisera sig mycket starkare och är framför allt beroende av solidaritet och utbyte av erfarenheter. Varje enskild verkstad där jag arbetade hade sin egen karaktär och inriktning. En hög grad av engagemang, hjälpsamhet och intresse från de ansvariga och konstnärerna kunde kännas överallt. Förtroende är förutsättningen för detta.

Detta märktes inte bara tydligt i responsen på de presentationer och konstnärssamtal som jag höll i slutet av varje vistelse, utan också i det faktum att jag upprepade gånger lyckades uppmuntra andra konstnärer att byta sina tryck med mig. Därför, förutom mitt eget arbete, är en liten, värdefull samling grafik också en av intäkterna från min resa. Få av dem var naturligtvis nyfikna på det andra och det utländska. Men jag upplever det sociala och varmhjärtade om och om igen bland grafiker. Ibland verkar det vara som en enda stor familj ansluten på metanivå.

Att arbeta med internationella och regionala konstnärer gav mig inte bara en inblick i de innehållsrelaterade och estetiska frågorna som upptar individen, utan gav mig också mycket drivkraft för att testa nya tekniker. Det var mycket överraskande för mig att se hur många hybridtekniker som nu har utvecklats och är framträdande inom grafiken.

Efter att ha deltagit i en workshop i japansk färgträsnitt med en begåvad ung konstnär, Renata Darabant, i Wien och gjort mina första erfarenheter av materialet och ett annat visuellt uttryck, skulle trämediet följa med mig på min resa (hittills hade jag enbart arbetat i linoleum). Jag hade ingen aning om hur jag skulle förbereda mig och hur detta äventyr så småningom skulle sluta.

Jag bestämde mig för att låta mig inspireras av de olika platserna och sätta mitt vanliga sökande efter mening i bilderna i bakgrunden.
Den direkta upplevelsen av de olika landskapen och städerna, fånga former, färger och ytor med penna och skissbok och samla in enkla symboliska bildelement, såsom broar, fartyg eller rep till de gamla sjömännen från holländarna, blev grunden för mina motiv.

I WARTECK-verkstaden med Druckwerk Basel var träsnitt fortfarande den dominerande tekniken, medan det relativt unga screentrycket i kombination med trä i AGALAB i Amsterdam hade en oväntad fördel. Tryckeriet erbjöd inte bara tillräckligt med utrymme och lämplig teknisk utrustning för det, utan gick hand i hand med stadens dynamik och enorma internationella aura. Enligt min mening finns det alltid en interaktion mellan miljön och alla dess parametrar och din egen inspiration för arbetsmetoder och livsglädje.

Odense överraskade med en liten men fin verkstad och galleriutbyggnad mitt i staden. Här kopplades workshop, kommunikation och handel samman. Här i staden med sagans magi och med sin korsvirkes- och tegelarkitektur hade jag inte förväntat mig att jag skulle återuppta etsningen men även hitta ett måleriskt uttryck genom monotypier.

Glädjen i att arbeta med monotypier följde mig också i Sverige med sina vidsträckta skogar. En idyllisk miljö i utkanten av Borås och en verkstad där inget saknades gav koncentration till arbetet och idealiska förutsättningar för det. Härifrån verkstaden i Ålgården kunde jag återknyta till början av min resa genom att delta i Edition Basel. Två sessioner med internationella artister äger rum där varje år. I vanliga fall arbetar man med ett aktuellt tema tillsammans på plats som resulterar i en utställning. Coronapandemin hindrade ett stort antal deltagande artister från att komma, men inte från uppfinningsrikedom och samarbete. Meghan och Margarit höll fast vid upplägget, modererade över cyperspace och lyckades slutligen kurera utställningen under titeln Passage to Manywhere i det historiska pappersbruket i Basel.

Min resa förvånade mig på två sätt. Å ena sidan att jag fick en tid utan olyckor, sjukdom, förluster eller andra komplikationer och alltid hade en bra säng att sova i. Å andra sidan, trots Corona, har dörrarna till bostäder och verkstäder öppnats för mig, och jag har träffat många positiva och kreativa människor som tar sitt konstnärliga arbete på allvar och ser konst inte bara som ett sätt att uttrycka sig utan delar också självklart det med andra.

Christina Simon

Albertina, Wien https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/e66718a0-8489-4a27-a203-cecdb81ca43c
Arbetsrum WARTECK pp med tryckverk Basel (CH) https://www.werkraumwarteckpp.ch
AGALAB Amsterdam (NL) https://agalab.nl
Fyns Grafiske Værksted Odense (DK) https://fynsgv.dk
Konstnärernas Verkstäder Ålgården / Borås (SE) www.algarden.se
https://www.editionbasel.net/

Lämna en kommentar