Reportage

”Här och där” Husby Konsthall

Husby konst och hantverksförening och Grafiska Sällskapet har under tre år samarbetat med skapande verksamhet i bild och form under skolloven för barn på Husby Gård. I år genomför de båda föreningarna två gemensamma utställningar med grafik för sina vuxna konstnärsmedlemmar. Den första utställningen ägde rum i april 2018 på Husby konsthall på temat Här och där. Sammanlagt deltog 80 konstnärer som visade 132 grafiska verk. Vi var sju medlemmar som gjorde gemensam resa från Grafiska Sällskapets galleri  till vernissagen på Husby Konsthall och fler medlemmar anslöt senare. En välbesökt vernissage med ca 80 besökare kom till konsthallen.

Under vernissagedagen fanns också en Drop-in verkstad där publiken kunde prova på att göra en torrnål, den hölls av Ulla-Carin Winter. Ett tjugotal personer kom till verkstaden och tryckte och det var mycket uppskattat. Efter vernissagen bjöd Husby Konsthall på välsmakande soppa och trevligt samkväm. Dryg 500 besökare har besökt utställningen.

De båda föreningarnas mål med projektet är flera. Ett är att skapa kontakt medlemmar emellan för ett utbyte av kunskaper om grafik, visa på möjligheter att arbeta i våra respektive grafikverkstäder och utställningsmöjligheter. Ett andra mål är att skapa kontakt med etablerade konstnärer i Sverige och de konstnärer med erfarenhet och utbildning utanför Sverige som är medlemmar i Husby konst och hantverksförening. Ett tredje mål för Grafiska Sällskapet är att utöka sin medlemskader och få möjlighet att möta en ny publik genom att göra vår verksamhet synlig utanför Stockholms innerstad. Förhoppningsvis ska utställningarna också locka till besök och kännedom om Husby konsthall för Grafiska Sällskapets ordinarie publik och tvärtom. Den andra utställningen visas på Grafiska Sällskapets galleri i november 2018 och har temat ”Den hemlighetsfulla trädgården”.

Ulla-Carin Winter

Foto Göran Boardy

Lämna en kommentar