Notiser

Hej ni ställer ut…Magnus Dahl och Timothy Crisp

Sektion 1

Hej, ni ställer ut på Grafiska sällskapet berätta lite om er utställning.

Utställningen är ett nedslag i projektet” den immateriella grafiska maskinen”, som vi drivit tillsammans under ett par år. Genom det försöker vi förändra vårt förståelse av grafik och vad grafik kan åstadkomma. Nu arbetar vi mot en bok.

Vad ser man?

På bilderna syns två verk, en triptyk med vaxfrottage på färgat tyg och ett annat av färgat tyg blekt med klorin. Matriserna i dessa fall är en OSB-skiva och en schablon från en KOBEmatta, menad att skrapa fötterna på.

Två slags ytor som vi kanske vanligtvis inte har en nära och taktil relation till, massproducerade och generiska, och som därför kan upplevas som platta, men som vi genom grafiska processer försökt frigöra kod ur, materialitet. Med denna har vi byggt upp nya illusoriska rum, genom att förstärka den minimala rumslighet som döljer sig där. Detta har varit strategin till all verk i utställningen.

Har ni någon titel, berätta om den.

Det första verken kallar vi Rendering I-III, vilket naturligtvis refererar till virtuella processer.

Det andra verket, solnedgång, använder sig av kontur som en grundläggande grafisk princip, fotskrapans vågrörelse gestaltar ljusfenomen. Här har tekniken istället varit reduktiv.

Solnedgång

Vad för teknik, material och verktyg använder ni?

Många av de tekniker vi använt har varit väldigt direkta, såsom frottage. Andra har varit komplicerade, med många intrikata steg. Där har vi bland annat drömt fram hur vi skall gå  vidare. Både materialen för matriser och bärare har varit ett lika viktigt konstnärligt ställningstagande. I utställningen visar vi mycket arbeten på tyg, bla eftersom det leder oss vidare in i oväntade kontexter och gestaltningsformer. I de konstnärliga processerna har vi använt en uppsjö av material, eftersom grafiken just handlar om materiella överföringar och spår har vi letat efter både praktiska som på annat sätt intressanta egenskaper, alltifrån trolldeg till pappersmassa och akrystal. Val av verktyg har handlat mest om sågar och kapar för att hitta nya snittytor och koder. Vi har ännu inte haft anledning att använda en tryckpress, men det kanske kommer.

Vad har ni tänkt på under arbetsprocessen, och hur ser processen ut?

Hela projektet är kollaborativ, och har flutit in och ut ur  våra egna praktiker. Något som grafik lämpar sig utmärkt för, eftersom den präglas av så många steg där konstnärliga ställningstaganden görs. I historiska verkstäder arbetade helt  olika personer med de olika stegen, och konstverket skickades mellan dem. När en  arbetar som konstnär tillsammans flyttar sig gränserna för vad en vill genomföra. Betydligt fler idéer blir genomförda, och alla ställningstagande behöver formuleras och verbaliseras för varandra. Projektet har varit ett utforskande som uppfunnit sin egen metod. Även om alla misslyckade experiment kanske inte presenteras som utställd verk har det varit mycket givande, och fokus i projektet är att vi jobbar mot en kommande bok.

Vilka är era inspirationskällor? (i stort och smått)

Vi har haft mycket nytta av Päivikki Kallios beskrivning av grafik som en serie konceptuella förhållningssätt och försök att omformulera de traditionella grafiska begreppen för att göra dem mer tillämpliga (Från yta till tillstånd, Grafiknytt nr. 2, 2017).

Noise Floor

Rendering_I_III

Lämna en kommentar