Notiser

Upprop från KKV Stockholm

KKV Stockholm i Sickla, Nacka kommer att flytta till andra lokaler. Därför sägs alla förvaringshyresgäster upp för omförhandling. Alla förvaringsavtal upphör att gälla fr o m 31 januari 2017 (2017-01-31). Inför KKVs byte av lokaler måste ALL medlemsförvaring upphöra då flytten EJ kommer att innefatta medlemmars privata ägodelar. För att förbereda flytten ber styrelsen att de som har en betald förvaring på KKV ger sig tillkänna samt märker upp förvaringen enligt instruktioner som finns på kansliet. De som önskar kan sedan fortsätta att hyra sin förvaring tills vidare, 6 månader i taget, förutsatt att ett nytt kontrakt upprättats med föreningen. Den 12e februari har vi planerat att ha STORSTÄDNING. All förvaring som kvarstår då och som ej är korrekt uppmärkt/ obetald kommer då av medlemmarna behöva brytas upp och ombesörja att SLÄNGA innehållet. Ta hand om dina grejer.

Kontakta [email protected] så snart som möjligt.

 

Lämna en kommentar