Reportage

Barbara Greene

När jag frågar Barbara varför hon väljer att att göra just artists books blir svaret att i första hand är det för den taktila känslan, man får röra och känna på materialet. För det andra är det den seriella kvalitén – att man kan utveckla en ide i flera bilder. Och för det tredje handlar det om kommunikation. En bok är paketerad information som kan bäras runt och delas.

Barbara har en bakgrund inom naturvetenskapen men det har alltid funnits ett intresse för textil och de senaste åren även för grafik. Det präglar också hennes böcker. Hon intresserar sig för tiden och förändringar som som sker. Hur utvecklingen drivs framåt av människans nyfikenhet. Det blir ofta för mycket information för att rymmas i en enda bild och då behövs en bok med flera bilder. Även om hennes böcker är vackra att se på så är innehållet i boken viktigare för henne än utseendet.

För 16 år sedan bröt hon och maken upp från London och köpte ett gammalt hus i norra Yorkshire. Under renoveringen av det nästan 600 år gamla huset började Barbara tänka på alla de som hade bott där genom åren och hur deras livssituation hade sett ut. Det ledde fram till den första boken Blue and white som bygger på de blå-vita porslinsskärvor som hittades i trädgården. Sedan dess har det blivit ett 20-tal böcker alla med utgångspunkt från huset.

Men det är inte nödvändigtvis det som är nära som fångar Barbaras intresse. Det kan också vara stjärnhimlen man ser när man vänder blicken uppåt. I boken Proof (Bevis) är en ekvation hur man räknar ut de svarta hålens existens grunden. I Venus Transit, en flippbok, är ämnet venuspassagen 2012. En liten svart punkt tryckt på ett orange papper som när man bläddrar återger venus passage framför solen. Den engelska sjöväderrapporten har också blivit föremål för en bok, Gail warnings, som bygger på väderutsikterna för den stormiga nyårsdagen 2014. Warp är en liten bok om vävning. De flesta husen i Barbaras del av Yorkshire rymde under 1800-talet en vävstol.

I den nyligen producerade Under sweeping skies vänder hon tillbaka till trädgårdsfynden, en del lerskärvor så gamla som från 1500-talet blandat med den förre ägarens fiskeflugor. Just detta uppslag har fått titeln Timeline och det kompletteras med screentryck av ritningarna på huset och en digital utskrift på transparent papper av Mary Bradleys (som var dåvarande ägare till huset) testamente från 1749. Hon var inte skrivkunnig utan signerade istället med sitt fingeravtryck.

Titeln är viktig och blir till en del av innehållet i Barbaras böcker. Likaså är blandningen av vetenskap och konst en viktig drivfjäder. Hon blandar digitala utskrifter med olika grafiska tryck men säger sig tycka mest om det handtryckta. Återigen kommer det på tal att den taktila känslan är viktig. Hennes upplaga brukar oftast ligga på 5 ex då det för henne är viktigt med just kommunikationen och spridningen av böckerna.

Barbara Greene är medlem i ett Londonbaserat konstnärskollektiv, AMBruno, som bildades 2008. Man har ca 25 medlemmar som ägnar sig åt artists books. Sedan starten har AMBruno visat artist’s books på utställningar och bokmässor i Enland och utomlands. Med början 2011 har deltagarna fått ett tema, som t ex blå, svart cirkel, 16 och linjer, att arbeta utifrån. Förutom artist’s books har man också visat närliggande arbeten som video, arbeten på papper och grafik. Glädjande nog har konstmuseer och andra institutioner börjat få upp ögonen för artists books och många har börjat bygga upp egna samlingar.

För tillfället har Barbara tagit upp arbetet med ett gammalt projekt som har blivit liggande. Återigen är det huset som är utgångspunkten. Hon trycker svarta abstrakta former som visar sig vara avbilder av olika ställen där vägg möter tak och de olika vinklar som bildas. Och det är viktigt att det blir en riktigt djup svärta – hörnen har blivit till en koncentrerad lagring av historiska skeenden.

Christina Lindeberg

www.ambruno.co.uk

Siston Hill Farm Venus Transit Warp Gale Warnings

Lämna en kommentar