Reportage

Next Century

Under 2017 visades delar av Svenrobert Lundquist’s stora grafiksamling, med blad gjorda i huvudsak under 1900-talet, på fem platser i Västra Götalandsregionen. Projektet fick namnet Grafikseklet.

Efter det lyckade projektet med Grafikseklet var det dags att träda in i det nya seklet…

När Grafikseklet slutfördes 2017 var Kina för många ännu mer okänt än idag. Nyheterna därifrån handlar mest om kommunistpartiets åtgärder och inte så mycket om våra kollegors villkor. När en av Grafik i Västs medlemmar, Eric Saline, presenterade en kinesisk vän som intresserade sig för den ”exotiska” svenska grafiken och lanserade den på utställningar i södra Kina föll det sig naturligt för Grafik i Väst att tillsammans med de västsvenska grafiska verkstäderna utveckla den kontakten.

Next Century blev namnet på ett utbytesprojekt mellan grafiker från Kina och Västsverige. Projektet består av månadslånga besök i olika västsvenska grafikverkstäder där vi arbetar tillsammans med kinesiska kollegor. Next Century erbjuder workshops och föreläsningar för allmänheten och omfattar också en vandringsutställning med arbeten av svenska och kinesiska grafiker. Femton konstnärer har bjudits in med hjälp av Waverly Liu som är projektets kinesiska kontakt. Konstnärerna kommer från olika platser i Kina och har olika bakgrund. En del undervisar på akademier, en del är fristående konstnärer eller driver oberoende verkstäder. Målet har varit att för den svenska publiken presentera en mångfald av kinesiska konstnärer som har ett fritt tänkande och ett speciellt uttryck.

Utställningen visades med början på Grafik i Väst i Göteborg där enbart de kinesiska konstnärer presenterades. Den 8e februari var det vernissage på Ålgården i Borås med 96 tryckta verk av både svenska och kinesiska grafiker. Ett av de tryckta verken, en artist book, var så delikat att projektledningen fann för gott att visa det som film. Dessutom visades filmen Fantasy Trip av Lü Wenting och en rad animerade träsnitt, elevarbeten från konstakademin i Guangzhou För närvarande visas utställningen på Binnebergs Tingshus t o m 15 mars. Sedan går utställningen vidare till Marks Konsthall i Kinna 21 mars – 5 aril och Litografiska Muséet i Tidaholm 30 april – 31 maj. Hela utställnigsturnen avslutas med en Grande Finale på Vänersborgs Konsthall 22 augusti – 26 september.

De verkstäder som har varit inblandade i projektet och tagit emot kinesiska konstnärer är Vardagsbilder/KKV i Göteborg, Marks Konstgrafiska Verkstad i Kinna, Ålgården i Borås, Skaraborgs Konstgrafiska i Skövde, Litografiska akademin i Tidaholm och Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad.

Den första kinesiska konstnären, Zhu Ye, välkomnades till Ålgården i mitten på maj 2019 och sedan dess har ett antal kineser besökt och arbetat i de olika verkstäderna i regionen. De sista besöken väntas i augusti i år. Det har varit otroligt stimulerande med dessa möten både kulturellt och bildmässigt. Ett annat plus har varit att de olika verkstäderna i regionen har samarbetat och kommit varandra närmare.

Och så kom coronaviruset…

Några konstnärer från Kina blev försenade när de fick boka om flyg som ställts in, andra blev istället kvar längre än beräknat eftersom flyg även ställdes in i andra riktningen. En medföljande man till en av konstnärerna som blev strandsatta beordrades jobba hemifrån. Den sista veckan i Sverige var han konstant trött eftersom hans arbetsdag började klockan 2 på natten svensk tid.

Men även hela projektet har sedan mitten av januari påverkas av coronautbrottet. En del medlemmar i västsvenska grafikverkstäder, varav några har anhöriga med nedsatt immunförsvar, har undvikit att besöka sina arbetsplatser pga oro för coronasmitta.  Personliga och konstnärliga möten och utbyten är kärnan i projektet Next Century. Om svenska konstnärer avhåller sig från att besöka sina verkstäder under gästernas närvaro, förfelas projektet.

Vart det hela tar vägen kan bara tiden utvisa.

Projektet genomförs under 2019 och 2020 av åtta västsvenska grafiska verkstäder i samarbete, medfinansierat av Västra Götalandsregionen. Projektledare är Björn Therkelson och Grafik i Väst.

Lämna en kommentar