Reportage

Rapport från ENDEGRA 2014

Sensommaren 2009 var jag med på det första endegra-mötet i Mölndal. En samling duktiga konstgrafiker, såväl erfarna ”gamla uvar” som unga konststuderande från olika länder i Europa, träffades under en vecka för att arbeta, lära av varandra och ha det – på ren västgötska – riktigt ”gött”. Sedan dess har jag följt med endegra på ytterligare ett par av de följande mötena: till Imatra, Finland 2010 och Dresden, Tyskland 2013. Lärorika och energigivande upplevelser, med många nya bekantskaper och grafikervänner. För varje gång jag varit med har gruppen konstnärer och antalet konstgrafiska verkstäder knutna till nätverket vuxit sakta men säkert.

endegra-2Sommaren 2014 tog två verkstäder i gamla Skaraborg över stafettpinnen. Genom samarbete mellan Lito- grafiska Verkstaden i Tidaholm och Skaraborgs Konst- grafiska Verkstad i Skövde, som dessutom bjöd in sin granne, Medieverkstan Skaraborg, kunde vi ta emot ett rekordstort antal deltagare. Här möttes ett sextiotal konstgrafiker från nio länder för kreativt utbyte och inspiration under en hel vecka.

De välutrustade verkstäderna, med tyngpunkt på litografi i Tidaholm och koppargrafik, silkscreen och image on / fotopolymer respektive digital grafik i Skövde, erbjöd många fina möjligheter till fördjupning och utbyte av erfarenheter och chans att prova på nya tekniker. Flera skickliga konstgrafiker, både lokala och inbjudna, höll välbesökta teknikgenomgångar som fångade de deltagande konstnärernas intresse, men även lockade en och annan besökare utifrån som kommit till Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad och Medieverkstan Skaraborg finns båda i Rosa Huset i Skövde. De andra kulturaktörerna i Rosa huset ställde alla upp för att möjlig- göra en intensiv och fullmatad utställningsvecka. Förutom i Skaraborgs Konstgrafiskas eget lilla galleri, visades grafik i Rune Lindströms Galleri Lucifer, liksom hos KAC (Kultur- arbetscentrum), hos Skövde Konstskola och i Medieverkstans lokaler. Utställningarna visade rika prov på bredden hos de deltagande grafikernas konstnärliga uttryck och tekniska kunnande. I samband med vernissagen på måndagen in- vigdes endegra-veckan i Skövde högtidligen under led- ning av Skaraborgs Konstgrafiskas ordförande Raine Falkås och Skövdes kulturchef Katarina Strömgren Strandh.

Motsvarande invigning i Tidaholm följde dagen därpå, ledd av Tidaholmverkstadens verksamhetsledare Lars Lundqvist och den inbjudna kulturchefen i Tidaholm, Pema Malmgren.

Andra programpunkter under veckan var mer inter- na för deltagarna. En omtyckt tradition under endegra- träffarna är våra så kallade Open Table-visningar, korta presentationer där konstnären visar sina verk för kolle- gorna. Nästan varje kväll gjordes flera presentationer i Tidaholm, där vi hade tillgång till bekväm konferenslo- kal på Marbodal Center.

Närmsta granne till Rosa huset är Skövde Kulturhus. Ett gemensamt besök där ingick för dem som ville se när- mare på delar av den samling av grafik som finns där. Samlingen är delvis uppbyggd under den tid då Kon- stgrafiska Verkstadens grundare och eldsjäl, Berndt Jutemar, var med om att starta en på 1980-talet ban- brytande högskoleutbildning – grafik med datorn som konstnärligt redskap – på Högskolan i Skövde.

Ett omtyckt inslag var en dagsutflykt till Kinnekulle. Chennet Juhlin hade ordnat ett välfyllt dagsprogram som bland annat bjöd på (barfota)vandring vid Vänerns strand och ett magiskt besök i ett stenbrott där vi job- bade med torrnål inför en vidunderlig utsikt. Där fick vi en överraskning då överjordiska toner från saxofon plötsligt gav eko över vattnet i stenbrottet (och en stund ackompanjerades av avlägset åskmuller). Roy Sällström stod för den sälla musiken, på saxofon och altklarinett. Dagen avslutades med middag och Open Table i Skövde.

Så var det ju det här med årets tema. Vid tidigare möten har frågan diskuterats om hur konstgrafiken ska kunna få fram en effektiv fortbildning och sprid- ning av kunskap, samt utveckling av nya tekniker. Det saknas idag kanaler för detta, då konstskolornas del i den grafiska utbildningen i Sverige och flera andra eu- ropeiska länder nästan helt försvunnit, framför allt på högskolenivå. En idé som vuxit fram är att starta en form av gesällvandring, ett mobilt utbildningssystem som engagerar olika endegra-verkstäder i Europa. Un- der fredagen i endegra-veckan fördes en gruppdiskus- sion kring ämnet. Som resultat av dessa diskussioner har Grafik i Väst, projektägare till ”Journeyman ́s walk. – A quest for Artistic Knowledge Production. From Dührer to Digital.”, skickat in en diger ansökan till EU i slutet av 2014, för ett projekt på två år och lika många mil- joner kronor. Medsökande och partners är Fyns Graf- iske Værksted, Danmark och Grafikwerkstatt Dresden, Tyskland.

Göran Boardy, som tillsammans med Jim Berggren och Nina Bondeson författat ansökan för Grafik i Västs räkning berättar om det otroliga slit det innebär att skriva en sådan här omfattande ansökan, och menar ”att få iväg en ansökan är en seger i sig”! Sammanlagt 17 grafiska verkstäder i lika många europeiska städer finns med på listan över verkstäder som vill teckna avtal om att delta i projektet. Tanken är att varje verkstad såväl skickar iväg en konstnär och motsvarande tar emot gästande konst- närer under arbetsperioder om ca en månad.

Kravet på deltagande verkstäder är ett professionellt värdskap, som bland annat innebär att utse en konstnär som jobbar tillsammans med den besökande konstnären under delar av vistelsen. Utbytet ska dokumenteras i bild och text. Rapporterna ska samlas på en hemsida, och bygga en kunskapsbank och främja avancerad konstnär- lig kunskap på hög nivå. Boardy/Berggren/Bondeson hoppas på svar på ansökan i mitten av mars 2015.

Under lördagen avslutade många deltagare sitt arbete i verkstäderna och samlades för en avslutande musikfest hemma i trädgården hos mig och min familj. Karlsten- syran är en privat musikfestival med många medverkande musikervänner, som i somras anordnades för andra gången. Med elva akter på scenen och musik som spände över såväl jazz, punk, visa som hårdrock speglade den hur viktigt det kulturella mötet är för skapande människor i alla åldrar. Det blev ett härligt möte mellan ungdomar och veteraner, på scenen och i publiken, och kändes som ett kvitto på vikten av denna typ av möten över alla olika tänkbara gränser. Våra finländska gäster verkade bli inspirerade att organisera nästa endegra på sin hemmaplan 2016!

2015 blir det ett endegra-möte i samband med det 7:e internationella litografisymposiet i Tidaholm (27 juli-9 aug) läs mer om symposiet på http://lithonet.org

Lämna en kommentar