Artiklar

Notiser

Fridellnålen till Rune Bondjers

Vid årsmötet på Moderna Museet den 25 april 2015 utdelade Föreningen för Grafisk Konst utmärkelsen Fridellnålen till arkivarie och museiman Rune Bondjers med följande motivering: Falugrafikerna, och då speciellt Axel...

Notiser

Jordi Arkö stipendium 2014

Ellen Cronholm och Leif Elggren Stipendiet är ett rese- och utbildningsstipendium på 300 000 kronor och delas lika mellan stipendiaterna. Ellen Cronholm tillhör den yngre generationen mästargrafiker där teknisk tradition...

Notiser

Getfotsstipendium 2014

Årets jury har varit Maria Lindström, Kristina Abelli Elander och Kenneth Pils Stipendiet överlämnades 22 november i samband med Getfotsfondens jubileumsutställning på Grafiska Sällskapet. Tyvärr kunde inte Idun...

Notiser

Göran Nilsson 1930-2014

Göran Nilssons planerade utställning på Grafiska Sällskapet i januari 2015 blev istället en minnesutställning efter Görans bortgång hösten 2014. Han var uppvuxen i Eskilstuna och flyttade till Stockholm för studier på...