Reportage

Renée Lord – Botanikerns arbetsbord

Jag intervjuade Renée Lord på sin utställning Botanikerns arbetsbord när den ägde rum på Grafiska Sällskapet 4 – 22 september i år .

Jag lade märke på att ordet frihet återkom under intervjun. Kanske det är frihet som kännetecknar Renées arbetssätt och hur hon bemöter nya utmaningar.

Hon berättade om sin utbildning på Grafikskolans ettåriga linje Artists Book och där upplevde hon en stor frihet, hon gjorde bara vad hon ville.

Hon började på Grafikskolan efter hon hade gått i pension.

Renée Lord är skulptör med 30 års yrkesverksamhet, nu kände hon en stor nyfikenhet och öppenhet att ta det in i grafiken. Med ett öppet sinne går hon emot den fyrkantiga grafikplåten och går ut i rummet, som hon själv kallar det för. Det har hon gjort hela sitt liv; ingen begränsning. Enligt Renée är begränsningen bara i huvudet.

Från att jobba jättestort kommer hon in i det lilla rummet. För Renée Lord blir en Artists Book som ett rum, ett rum man kan utforska. Den här undersökningen behöver inte vara lätt för hon gillar motstånd. Det blir en lekfull undersökning.

Men också inom grafiken blir det ett fysiskt möte med jättestora tryck som hon också visade upp på utställningen. Hon letar efter det maximala man kan trycka inom grafik.  Det är ett väldigt fysiskt jobb, hur ska man blöta sådana stora papper eller hur går tryckningen till? Sådana frågor eller utmaningar skrämmer inte Renée, tvärtom; hon tar emot med stor entusiasm,

På utställningen visade hon också sina Artists Books som ställdes ut på hyllor, där mötte det tvådimensionella det tredimensionella: En träskulptur mötte bokens framsidan. Hon tog en av de här böckerna och vecklade upp den; plötsligt fanns där ett rum till, som visade tryck av pinnar. Både sidorna var tryckta. Ännu en spännande utmaning.

Renée menar att grafik inte behöver betyda prestige men kan vara lekfull. Så klart ska man lära sig grunden och lär sig tekniken men sen kan man gå därifrån. Det här kännetecknar Renées arbete; man kan alltid gå in i ett rum och utforska vidare

Copyright Emmy Dijkstra 2021-10-11

Lämna en kommentar