Artiklar

Notiser

Intresserad av en arbetsperiod i Venedig? Här finns lite mer information: www.scuolagrafica.it

Notiser

Boken som samtida konstform i norden

Nordiska och lokala konstnärer möts i seminarium om bokkonst Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving...

Notiser

STIFTELSEN GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM 2016 Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium till konstnär som använder grafiska metoder i syfte att stödja den grafiska konsten. Den sökande skall vara i början...